Privacyverklaring Timmerman Sierbestrating BV

Laatste bijgewerkt: 29-01-2019

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Timmerman Sierbestrating kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan ons verstrekt. Timmerman Sierbestrating kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

Waarom heeft Timmerman Sierbestrating uw gegevens nodig?

Timmerman Sierbestrating verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Timmerman Sierbestrating uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang bewaart Timmerman Sierbestrating uw gegevens

Timmerman Sierbestrating bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens

Timmerman Sierbestrating verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op de website van Timmerman Sierbestrating worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Timmerman Sierbestrating gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Timmerman Sierbestrating maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Timmerman Sierbestrating bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics daar aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Timmerman Sierbestrating te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Timmerman Sierbestrating heeft hier geen invloed op.

Timmerman Sierbestrating heeft Google geen toestemming gegeven om via Timmerman Sierbestrating verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@timmermansierbestrating.nl. Timmerman Sierbestrating zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Timmerman Sierbestrating neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Timmerman Sierbestrating maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Timmerman Sierbestrating verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Timmerman Sierbestrating op via info@timmermansierbestrating.nl. Www.timmermansierbestrating.nl is een website van Timmerman Sierbestrating. Timmerman Sierbestrating is als volgt te bereiken:

Telefoon: 0522 – 48 07 61
E-mailadres: info@timmermansierbestrating.nl