Afwatering

Een goed afwatering systeem is belangrijk bij het aanleggen van een nieuw terras. Zo zorg je ervoor dat overtollig hemelwater niet op de bestrating blijft liggen en door middel van een afwateringsrooster wordt verspreid over de omringende tuingrond.