Verwerkingsadvies en Onderhoudstips

Sierbestrating verwerkingsadvies
& onderhoudstips

Bestelling en levering sierbestrating
Controleer uw producten

Bereken goed wat er geleverd moet worden en houdt hierbij rekening met eventueel zaag-en snijverliezen.

Maak goede afspraken met uw hovenier/stratenmaker over het tijdstip en de plaats van levering. Zorg dat er voldoende ruimte is op de leverplaats voor zowel de vrachtwagen als de producten. Laat de pakketten op een harde, vlakke ondergrond plaatsen en stapel de pakketten niet op elkaar.

Wanneer u een nabestelling doet, bestaat de kans dat er uit een andere productie geleverd wordt. Het produceren van stenen is een ambachtelijk proces waarbij natuurlijke materialen een rol spelen. Daarom bestaat de kans dat er kleur- of structuurverschillen ontstaan tussen de verschillende leveringen. Hierop zijn geen reclamaties mogelijk. Bewaar daarom altijd de productsticker van één van de pakketten. Dan kan er gekeken worden naar de best passende productiedatum. Tevens dient u er rekening mee te houden dat er extra transportkosten in rekening gebracht kunnen worden.

Afbeeldingen website

Afbeeldingen die op de website of in brochures worden vertoond zijn vaak afwijkend van de werkelijkheid. Dit heeft te maken met fototechniek, druktechniek, lichtinval en beeldscherm instellingen. Het advies is dan ook om ten alle tijden de tegel in het echt te bekijken.

Controleer de producten bij aankomst op productiedatum(deze moeten overeenkomen bij de verschillende pakketten) en eventuele onvolkomenheden zoals transportschade.

Laat de verpakking, tot aan de verwerking, zoveel mogelijk intact. Vroegtijdig verwijderen van de verpakking kan leiden tot het ontstaan van kalkuitbloei.

Controleer de producten voor verwerking op eventuele onvolkomenheden in o.a. kleur en structuur( in de regen is dit moeilijk te zien, maar het blijft de verantwoording van de verwerker om dit te constateren). Neem bij twijfel direct contact met ons op. Wanneer u schade of breuk constateert bij het product in verpakking dan verzoeken we u om foto’s te maken van het product in verpakking en het product niet te verwerken. Let er ook op dat de kleurnummers overeenkomen bij keramische tegels. Dit staat aangegeven op de productsticker. De producten worden zoveel mogelijk gemaakt van natuurlijke materialen, om die reden kunnen kleine kleurverschillen altijd voorkomen, ook bij producten met dezelfde productiedatum. Dit is inherent aan het productieproces en het gebruik van natuurlijke materialen.

Monsterstenen en foto’s zijn altijd indicatief.
Let op: Het verwerken betekent tevens acceptatie van de materialen.

Voorbereiding

Prepareer de ondergrond

De bovenste laag dient uit zo’n 3 tot 5cm fijn split- of metselzand te bestaan voor een goede waterdoorlatendheid. Hierdoor vermindert u de kans op kalkuitbloei. Het zandbed hieronder moet minimaal 20cm dik zijn. Hoewel zand er op het eerste oog allemaal hetzelfde uitziet, zijn er toch verschillen, Het is altijd belangrijk zand te kiezen wat schoon en zuiver is. Op plaatsen die zwaar belast worden, zoals een inrit, kunt u het beste 30cm uitgraven. Voor een extra stevige fundering kunt u onder deze zandlaag nog een pakket van 10cm grof split of gebroken puin aanbrengen.

Tril de afzonderlijke lagen(niet het hele pakket in 1 keer), zo vast mogelijk met behulp van een trilplaat. Houd rekening met de dikte van de sierbestrating bij het bepalen van de uit te graven diepte. Hierbij is het belangrijk te bedenken dat de bestrating +/- 1cm hoger komt te liggen dan de kantopsluiting. Laat de bestrating minstens 1cm per meter aflopen en laat (waar mogelijk) het afschot van de woning aflopen. Dit voorkomt eventuele wateroverlast. Als u keramische tegels(2cm) wilt verwerken, gebruik hiervoor altijd speciale trascement.

Nadat u het zandbed heeft aangebracht gaat u de kantopsluiting aanbrengen. Houd hierbij rekening met het afschot van 1cm per strekkende meter. Om er zeker van te zijn dat de bestrating niet meer verschuift, dient u langs de buitenkant van de tegels een band aan te brengen. Gebruik een opsluitband met de minimale afmeting van 5x15x100cm voor terras en tuinpad. Voor een oprit dient de kantopsluiting minimaal de afmetingen 8x20x100cm te hebben. Zorg ervoor dat u de kantopsluiting 1 à 2 cm lager plaatst dan de bovenkant van de bestrating. Dit zorgt voor een mooiere afwerking en een betere afwatering. Kantopsluitingen dienen op de aangeleverde betontegelmaat, inclusief voeg, te worden gesteld.

Houd tijdens het straatwerk het zandbed glad doormiddel van eerdergenoemde waterpas of plaatmateriaal, dit vergemakkelijk het vlak leggen van de bestrating.

Voorkom wateroverlast en kies voor de juiste afwateringsproducten. de trend van grotere tegels en minder voegen maakt een goed doordacht waterhuishouding noodzakelijk. Hiervoor hebben wij een groot afwateringsassortiment.

Verwerking

Mix de stenen

Mix  stenen en tegels voor het bestraten uit verschillende pakketten en lagen. Ook keramische en siertegels zijn uniek in hun structuur en kleur nuancering. U dient daarom ook de stenen en tegels uit verschillende verpakkingen te mengen. Aders en natuurlijke structuren en kleurafwijkingen kunnen voorkomen en géén gebreken. Wanneer u geprofileerde stenen gaat verwerken, dient u rekening te houden met het profiel en hoe deze het mooist tot zijn recht komt.

Voorkom krassen
Schuif de tegels nooit over elkaar en houd de stenen vrij van zand en ander scherp materiaal om krassen te voorkomen. Lift de stenen in één keer van het pakket. Houd er ook rekening mee dat gecoate producten krasgevoeliger zijn dan ongecoate producten.

Zuignap
Gebruik bij plaatsing van grotere tegels een vacuümlifter. Voor tegels met een extra verdichte oppervlakte is een accupomp het meest geschikt. Voor tegels met een open structuur is een zuignap  op stroom beter geschikt.

Zagen
Op plaatsen waar u niet exact uitkomt, kunt u de tegels op maat zagen. Zaag altijd nat en spoel de tegels meteen na. Zaag niet op de reeds gelegde bestrating. Na het zagen alles direct goed naspoelen met schoon water om eventuele vlekvorming te voorkomen. Voorkom ook het druppen van zaagwater op het te verwerken product. Kleine elementen kunnen eventueel ook geknipt worden met een steenknipper.

Naspoelen
Spoel na de werkzaamheden het terras goed schoon met water. Gebruik hierbij eventueel een (natuurlijk) schoonmaakmiddel. Gebruik hiervoor een normale tuinslang en geen hogedrukreiniger.

Voegen
De voegen veegt u met een zachte bezem in. Hiervoor gebruikt u speciaal voegzand(zilverzand), zodat de stenen goed vast komen te liggen en er geen kieren ontstaan. Verwerk het voegzand als het droog is en laat het overgebleven voegzand niet op hoopjes liggen en verwijder restanten. Laat niks op uw tegels liggen en zorg ervoor dat de bestrating schoon is voordat u gaat aftrillen.

Er zijn ook technisch hoogwaardige producten voorhanden die nog beter aansluiten op de huidige behoefte aan onkruidvrij onderhoud. Voor voegen breder dan 3mm en dieper dan 30mm kunt u Aqua Color Joints of King Assistant Plus voegmortel gebruiken. Deze voegen zijn keihard, spoelen niet uit en zijn bijzonder onkruidarm. Informeer voor geschiktheid altijd bij een van onze adviseurs.

Aftrillen
Bestrating is gevoelig voor beschadigingen. Het is daarom raadzaam om uw tegels zorgvuldig te behandelen, zodat krassen en beschadigingen worden voorkomen. Gebruik hiervoor het juiste gereedschap.
Er zijn producten die niet afgetrild mogen worden: Alle siertegels, met deklagen, geprofileerde tegels, dunne tegels(dunner dan 6cm), stenen met strakke randen, tegels kleiner dan 30x40cm, stroken tegels.

Gebruik een goedgekeurde, rubberen hamer om voorzichtig op de tegels te kloppen.

Onderhoud

Reinigen
Reinig alleen met schoon water, eventueel met een zachte zeep. Synthetische reinigingsmiddelen kunnen uw bestrating namelijk schade toebrengen.

Algen en Mossen
Algen en mossen nestelen zich, met name in de winter-maanden, op vochtige plaatsen op de tegels. Deze zijn over het algemeen vrij eenvoudig te verwijderen. Met Milieuvriendelijke reinigingsmiddelen is dit klusje snel geklaard. Een ander alternatief voor reinigingsmiddelen is stoom. Hierdoor sterven algen en mossen af.

Korstmossen
Een hardnekkigere verontreiniging dan algen zijn korstmossen. Deze bestaan uit verbindingen van algen en schimmels. Ze komen in verschillende vormen en kleuren voor. Soms zien ze er korstvormig uit, maar in andere gevallen zijn ze blad-, struik- of bekervormig. Een goede bestrijdingswijze is zorgen dat de temperatuur van de korstmos, dankzij stoom, oploopt tot 70 graden Celsius. Doe dit bij droog weer en een buiten temperatuur van minstens 15 graden. De wortels sterven dan af.

Kalkuitbloei
Dit is een normaal fenomeen dat voorkomt op cement-gebonden materialen. Onder bepaalde klimatologische  omstandigheden treedt witte uitslag op. Cement vormt namelijk een chemische reactie met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd die zich op de oppervlakte afzet. Dit heeft overigens zeker geen negatieve gevolgen  voor de kwaliteit van de tegels of stenen. Na verloop van tijd verdwijnt de witte uitslag bovendien weer. Ondanks alle kwaliteitscontroles kan dit fenomeen niet voorkomen worden. Kalkuitbloei kan eventueel versnelt verwijderd worden, middels speciale middelen. Een product hiervoor is CenBClean of Kalkuitbloeiverwijderaar van WS all products(neem voor het gebruik van deze middelen contact met ons op). Tevens onttrekt regenwater de kalk ook langzaam. Zorg er voor dat een goede doorluchting van de tegels als u bloembakken etc. plaatst, om af te rekening te voorkomen.

Hogedrukreinigers
Wij raden het gebruik van standaard hoge drukreinigers op al haar producten af. Dit omdat de sterke waterstraal van een standaard hogedrukreiniger de cementdeeltjes weg spuiten. U beschadigd, door het gebruikt van de hogedrukreiniger, de toplaag van de tegels/stenen en hierdoor kunnen korrels losraken.

Overigen
Pas altijd op voor bladeren en ander organisch afval, sommige soorten bevatten (looi)zuren die in de tegels trekken. Door regelmatig onderhoud en regen zullen deze vlekken wel geleidelijk weer verdwijnen.

Pas op met strooizout, het kan de materialen ernstig schade toebrengen, het is behoorlijk agressief. Vetvlekken, olievlekken en andere vlekken altijd direct afpoetsen/schoonmaken.
Wanneer er met hardere materialen over gecoate tegels geschuurd wordt(bijvoorbeeld steentjes onder schoenen, poten van terrasstoelen) kunnen er krassen op uw tegels ontstaan. Door het belopen en gebruik zullen deze krassen na verloop van tijd minder zichtbaar worden. Om krassen op gecoate tegels te voorkomen adviseren wij om uw terrasmeubels te voorzien van rubber dopjes.